RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-TRAILER-910501-2010-2.11m-HD.mov

RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-TRAILER-910501-HD. mov
Titul:L'EXPOSICIÓ-elTRAILER-
Autor:Alumnes1991-
RELLEU-marinaBaixa-Alacant-PaísValencià-
AL MAIG DEL 1991 S'ESTRENE EL CURT LEXPOSICIÓ EN FORMAT VHS , EnLaConselleriaDeCulturaDeLaGeneralitatV alenciana-
-14 ANYS DESPUES en 2010-
PRESENTEM-EL ReESTRENO-DEL CURT-LaPel.licula-
Adaptada a les nnoves tecnologíes-
ActualMentEnVigorPer:-
PRvisióLaEraRELLEU2010-
DirigitPer -
VICENTE PENALVA BERNABEU-
ProtagonitzadaPer -
PERE CANTÓ -i-PEDRO HEREDIA-
i LaCol.laboracióDe:-
EMILIO J.ALHAMBRA-
amb:-
MARIA S. MEDINA,PEDRO ZAPARDIEL-
JOSE A. QUEVEDO,MIGUEL A. GARVI -
AmbElReMontatgeDe: -PRvisióLAeraRELLEU2010-
-ReESTRENO MUNDIAL DEL CURT EN HD-
-SUBTITULADA EN VERSIÓ ORIGINAL -
--* L E X P O S I C I Ó *--
ReEstrenoEl:-23 DE FEBRER DEL 2010-
-AmbElsMillorsOrdenadors,EnInternet¡¡¡-
-AdreçaPerVorerEl CURT-LaPel.licula.-
http://www.youtube.com/watch?v=0vf4Ol...
EN MAYO DEL 1991 SE ESTRENÓ EL CORTO
"LA EXPOCICIÓN".-,
EN FORMATO VHS, EN LA CONSELLERIA DE CULTURA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.-
.14 AÑOS DESPUES EN 2010.,
-PRESENTAMOS -
EL TRAILER DEL ReESTRENO
DEL CORTO ADAPTADA
A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS ,
ACTUALMENTE EN VIGOR POR:
PR VISIÓ LA ERA RELLEU
DIRIGIDO POR VICENTE PENALBA BERNABEU
PROTAGONIZADA POR
PERE CANTÓ Y PEDRO HERÉDIA
CON LA COLABORACIÓN DE :-
EMILIO J. ALHAMBRA
AJUDANTES DE DIRECCIÓN
MARIA S. MEDINA , PEDRO ZAPARDIEL
JOSE A. QUEVEDO , MIGUEL A GARVI .
REESTRENO DEL CORTO EN HD
SUBTITULADA EN VERSIÓN ORIGINAL
LEXPOSICIÓ-LA PELLICULA-.
ReESTRENO EL -23 DE FEBRERO DEL 2010-
EN LOS MEJORES ORDENADORES-CON INTERNET ,CLARO,,-

RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-TRAILER-PEL.LIICUL A-910501-2010-HD.-
DIRECCION DEL CORTO-LAPELICULA:-
DireccióDelCurt-LaPel.licula-
http://www.youtube.com/watch?v=0vf4Ol...
DIRECCION DEL CORTO-EL TRAILER:-
DireccióDelCurt-ElTrailer:-
http://www.youtube.com/watch?v=NY1B16...
-UnaImatgeValMésQueMilParaul.les-
-UnaImagenValeMásQueMilPalabras-
Web:www.competic.es/prrelleu

Entrades populars