17/10/2007-2ªPartDeFestesDeSetembre2009

Festa en:Relleu
El dia 17 d'Octubre de 2009 , la festa continua , per el dilluns de festes que va plourer a Relleu,on els ultims actes serán :
12h -Revolteig de Campanes i disparada de traques i morterets.
13h-Cervesa i ví a la plaça per a tots.
17h-Començaran les cucanyes a la plaça.
19h-Tindrá lloc a la plaça la representació teatral de SAINETS d
e "Los Hermanos Quintero".
23.30h-Actuació a la plaça de la Orquesta EBONNY.
00.30h-S'interromprà l'actuació de l'Orquesta per disparar la TRACA FI DE FEST
A.
PuntxaPerVorer/Impremix.

Al any que vé més ,i el tercer centenari del miracle de la mare de deu a Relleu en 1710.

Entrades populars