RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-LaPel.licula-910501-7mHD.mov

RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-910501-486MB-7mHD. mov
Autor:Alumnes1991-
AL MAIG DEL 1991 S'ESTRENE EL CURT LEXPOSICIÓ EN FORMAT VHS , a LaConselleriaDeCulturaDeLa GeneralitatValenciana -
14 ANYS DESPUES....¡¡¡., -
PRESENTEM-EL ReESTRENO-DEL CURT -
Adaptada a les Noves Tecnologíes,-
Actualment En Vigor PER:-
PR VISIO LA ERA RELLEU2010-
DirigitPer:-
VICENTE PENALVA BERNABEU -
Protagonitzada Per :-
PERE CANTÓ -i-PEDRO HEREDIA
i La Col.laboracióDe:-
EMILIO J.ALHAMBRA-
MARIA S. MEDINA,PEDRO ZAPARDIEL-
JOSE A. QUEVEDO,MIGUEL A. GARVI -
Amb el Remontatge -PRvisióLaEraRELLEU2010-
ReESTRENO MUNDIAL DEL CURT EN HD-
SUBTITULADA EN VERSIÓ ORIGINAL -
* L E X P O S I C I Ó *-LaPel.licula-
RELLEU-marinaBaixa-Alacant-PaísValencià-
-AdreçaDel"L'Exposició"-Trailer-
http://www.youtube.com/watch?v=NY1B16...
+EnEspañol:
EN MAYO DEL 1991 SE ESTRENO EL CORTO LA EXPOCICIÓN ,
EN FORMATO VHS, EN LA CONSELLERIA DE CULTURA DE LA GENERALITAT VALENCIANA.-
.14 AÑOS DESPUES EN 2010.,
-****PRESENTAMOS**** -
EL TRAILER DEL ReESTRENO DEL CORTO ADAPTADA
A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS -,
ACTUALMENTE EN VIGOR POR-:
PR VISIÓ LA ERA RELLEU-
DIRIGIDO POR VICENTE PENALBA BERNABEU-
PROTAGONIZADA POR-
PERE CANTÓ Y PEDRO HERÉDIA-
CON LA COLABORACIÓN DE :-
EMILIO J. ALHAMBRA-
AJUDANTES DE DIRECCIÓN-
MARIA S. MEDINA , PEDRO ZAPARDIEL-
JOSE A. QUEVEDO , MIGUEL A GARVI -
REESTRENO DEL CORTO EN HD-
SUBTITULADA EN VERSIÓN ORIGINAL
LEXPOSICIÓ-LA PEL.LICULA-.
ReESTRENO EL -23 DE FEBRERO DEL 2010-
EN LOS MEJORES ORDENADORES-CON INTERNET ,CLARO.-

RELLEU-PR-L'EXPOSICIO-TRAILER-PEL.LIICUL A-910501-2010-HD.-
DIRECCION DEL CORTO-EL TRAILER:-
DireccióDelCurt-ElTrailer:-
http://www.youtube.com/watch?v=NY1B16...
DIRECCION DEL CORTO-LAPELICULA:-
DireccióDelCurt-LaPel.licula-
http://www.youtube.com/watch?v=0vf4Ol...
-UnaImatgeValMésQueMilParaul.les-
-UnaImagenValeMásQueMilPalabras-
Web:www.competic.es/prrelleu

Entrades populars