RELLEU-PR-BandoKaravanaDeDones37MB38s.HD.mov

A Relleu , estan organitzant una aventureta amb tota la gent fadrina podrá participar , sol tindrá que arrimarse a Ca el Bilbaino , i apuntar-se a l'aventureta, consistint en la visita de un autobus de dones fadrines/solteres/separades/viudes, a Relleu i seran rebuts per els Fadrins/Solters/Separats/viudos/ de Relleu,on formaran un colectiu festiu per a coneixer entre tots i totes,una bono experiència digna de participar,felicitats per la iniciativa del Male i El Bilbaino de Relleu.
BandoKaravanaDeDones37MB38s.HD .mov
Titul: La Karavana de Dones.
Autor: El Male .(ElBilbaino).
BANDO : Es fá saber , a tots els xics fadrins, del Poble , que vuiguen apuntar-se a la Karavana de dones , que pasen per ca Juan el Bilbaino apuntar-se , i que porten un retrato.
-Gener de 2010-
Llóc: Relleu-Marina Baixa-Alacant-PaísValencià-
MésInformació:EsglesiaDeRelleu.
Visita: www.prrelleu.blogspot.com
Dones i Homes ,tots junts.

Entrades populars